Információ, megrendelés: Vladár Zoltán okl. építőmérnök 06-20- 317-9312

Vízi létesítmények tervezése

 • Épület utcai vízellátás tervezése (vízbekötés), közműegyeztetés
 • Vízmérők telepítésének tervezése, mellékmérő tervezés
 • Locsolási mellékmérő tervezése
 • Épület utcai szennyvízcsatorna (csatorna bekötés) elvezetés tervezése, közműegyeztetés
 • Telken belüli csatorna tervezés
 • Közlekedési létesítmények tervezése
 • Úttervezés, csomópont tervezés
 • Ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítés
 • Áteresz tervezés, engedélyeztetés

Felelős műszaki vezetés és Műszaki ellenőrzés

 • Vízi létesítmények felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül
 • Vízi létesítmények műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül
 • Közlekedési létesítmények felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül
 • Közlekedési létesítmények műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül
 • E-építési napló vezetése

Engedélyek:
TÉ – Épületek energetikai tanúsítása
KÉ-HA – Hajózási építmények tervezése
ME-KÉ – Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése
MV-KÉ – Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése
KÉ-K – Közúti építmények tervezése
KÉ-L – Légiközlekedési építmények tervezése
VZ-TEL – Települési víziközmű tervezése
VZ-TER – Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
KÉ-VA – Vasúti építmények tervezése
ME-VZ – Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése
MV-VZ – Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése
VZ-VKG – Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése

Árak:

Telken belüli csatorna tervezése: bruttó 30.000 Ft-tól
Vízellátás/Szennyvízelvezetés tervezése, engedélyeztetése közmű egyeztetéssel: bruttó 70.000 Ft-tól
Locsolási mellékmérő tervezése: bruttó 30.000 Ft-tól

Helyszíni felmérés,műszaki konzultáció díja 10.000 Ft, mely a tervezési díjba beszámításra
kerül

A fenti árak a tervezési munkadíjak, az egyéb kapcsolódó díjakat pl.: e-közmű rendszerhasználati díjak, tulajdoni lap, térkép másolat díja, egyéb szolgáltató által kiszabott díjait nem tartalmazza.

A fenti árak tájékoztató jellegűek, a teljesség igénye nélkül az egyes célfeladatok és a pontos feladat bonyolultságától függően változhat.

betét 1