Belső gázhálózati rendszerek (a telekhatáron elhelyezett gázcsonktól az épület teljes gázhálózati rendszere) tervezése díjszabások:

Új bekötés /új rendszerek: 70.000 Ft.

Az ár tartalmazza az engedélyezéshez szükséges teljes tervdokumentációt:

  • Alaprajz
  • Függőleges csőterv
  • Helyszínrajz
  • Hidraulikai méretezés
  • Hő és áramlástechnikai méretezés
  • Műszaki leírás
  • Tervezői nyilatkozat
  • Biztonság és egészségvédelmi terv

Amire minden képen szükség lesz az engedélyezéshez az illetékes gázművel kötött csatlakozási szerződés. Ha a terv elkészültéig a csatlakozási szerződés másolata a tervezőhöz kerül úgy vállaljuk a terv engedélyeztetését is!

Amennyiben a terv elkészültekor a csatlakozási szerződés még nem áll rendelkezésre, úgy a tervet postai vagy személyes úton adjuk át részletesen tájékoztatva a terv engedélyezési folyamatáról.

A kivitelezés során a tervtől előre nem egyeztetett eltérés, (pl.: a megbeszélttől eltérő kazántípus, csőanyag, elhelyezés) mely után a tervezőnek megvalósulási (D terv-et kell elkészítenie):10.000Ft.

Amennyiben NKM területen történik a tervezés és a tervezés során meglévő égéstermék elvezető felhasználásra kerül, úgy a meglévő kéményről a tulajdonosnak kéményseprő-ipari nyilatkozatot kell kérnie, melyet a tervezőnek a tervdokumentációhoz csatolni szükséges.

Meglévő rendszerek átalakítása / bővítése: Kapacitás hiánya miatt átmenetileg nem rendelhető.